Doprava ZADARMO pri objednávke nad 45,- Eur v SR

Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Marco Moralli, s.r.o., Za cintorínom 1342, 020 01 Púchov, Slovenská republika, prevádzka elektronického obchodu: www.marcomoralli.com. IČO: 44 211 694 , DIČ:SK2022631732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka: 20369/R .

Osobné údaje sú spracúvané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany Marco Moralli s.r.o., zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov.

Spoločnosť Marco Moralli s.r.o.,  má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa, obchodníka.

Rozsah spracovania osobných údajov

Obchodník spracováva len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • v prípade podnikateľa resp. právnickej osoby : názov firmy /obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu firmy/

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov e-shopu www.marcomoralli.com  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke www.marcomoralli.com (ďalej len e-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • registráciu na webstránke
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • vysporiadanie obchodu
 • dodávku tovaru objednaného zákazníkom
 • zákazníka, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov obchodník uchováva do doby, kým nie je užívateľský účet zákazníka na e-shope vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na žiadosť zákazníka, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bude namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov alebo požiada o ich vymazanie.

Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracováva prevádzkovateľ na dobu, ktorá vyplýva z legislatívnych požiadaviek.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov prevádzkovateľa môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Marco Moralli, s.r.o. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Obchodník môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý si zákazník objednali a jeho preprava.

Osobné údaje zákazníkov e-shopu nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov spracováva obchodník s ich súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na e-shope alebo v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na e-shope. Súhlas na spracovanie osobných údajov zákazníka je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu neumožní registrovať sa a nakupovať cez e-shop.

Zákazníci spoločnosti Marco Moralli s.r.o. majú nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka
 • Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenos osobných údajov

Cookies

Webstránka  internetového obchodu používa cookies t.j. malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú na štatistické účely a pre účely prispôsobenia webových stránok individuálnym potrebám zákazníka. Nastavenie cookies môže zákazník zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmení, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť e-shopu.

Kontaktujte nás

V prípade, že zákazník má  akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môže sa obrátiť na spoločnosť Marco Moralli, s.r.o. elektronicky na emailovú adresu info@marcomoralli.sk alebo písomne na adrese: Za cintorínom 1342, 020 01 Púchov.

 Tieto zásady sú účinné od 30.6.2024

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.